20 års erfarenhet av behandling och stöd till unga flickor och deras familjer.

Solå startade 1991 med behandling och stöd för unga flickor och deras familjer. De som kommer till oss har olika problem. Det kan röra sig om allt från blyghet, okontrollerbar ilska, självskadebeteende, ätstörningar, depressioner och isolering. Vi tar också emot elever med neuropsykiatriska diagnoser.

På Solå finns erfaren personal och andra i samma situation som vet vad det innebär att inte orka med vardagen. Vi vet att flickornas ångest lättar när de känner att någon lyssnar på dem och tar dem på allvar. Vi arbetar med flickorna, deras föräldrar och nätverk för att hitta alternativa strategier, öka tilliten till den egna förmågan och att delge kunskap som finns på området kring flickans problematik.